MIFD-035 - 柏木桃2018年番号 AV男優さんの凄い乳首

MIFD-035 - 柏木桃2018年番号 AV男優さんの凄い乳首

青附金丹治妇女瘕等病。兰以素心者为贵,舒思虑之郁结,蠲蕴伏之浊邪,稀痘催生,清神养液,禀天地至清之气而生,故昔人有吹气如兰之喻。

\r任脉穴图\p06-d43a84.bmp\r《素问·骨空论》曰∶督脉者,起于少腹以下骨中央。且其物坚致韧密,洁净无瑕,剔其皮为纸,则牢固难败,以其叶饲蚕,则吐丝连续。

【注】承山穴,其穴在腿肚下尖分肉间。或老年血气衰弱,精力不充,藉药饵以佐谷肉果菜所未逮,亦人子竭力孝养之一端,固未可尽非焉。

 且医者用药,辄尚温补,遂致死亡接踵,百无一生。从风市下髀骨外,膝上外廉五寸,分肉间陷中,中渎穴也。

今药肆中名此为栝蒌,以土瓜根子为栝蒌,用者不可不审。 石菖蒲舒心气,畅心神,怡心情,益心志,妙药也。

余尝叹古今学术之升降与医术之盛衰,有至相似者。其箨有毛,故名毛竹,勿入药用。

Leave a Reply